The last ukiyo-e artist  : Tsukioka Yoshitoshi

Language : 

Author : 

Publisher : 

Year : 
Dimensions : 
Pages : 

reference: 

Japanese

tsukioka yoshitoshi

Kadokawa Shoten

2017

200

LV413

32 €

*Free worldwide shipping